Безплатна регистрация

Публикации

Превод на интернет сайтове на чужди езици – втора част

Сега, когато предприемаческата дейност е немислима без присъствието на организацията на електронния пазар, когато мрежовите средства за реклама на стоки и услуги предлагат леснодостъпен инструментариум, който значително повишава доходността на предприятията, изискванията на световната икономика диктуват необходимостта от анализ от страна на компаниите на възможностите за разширяване на виртуалните представителства извън пределите на националните граници.

 

Вижте: Превод на интернет сайтове на чужди езици – първа част

* Трето, не икономисвайте от превода, опитвайки се да използвате електронни преводачи. Те могат да послужат единствено за превод на най-елементарни словосъчетания и изречения, но в никакъв случай и за превода на Вашия сайт. До момента машинният превод не може адекватно да предаде смисъла на метафорите, сравненията, жаргона и др. Преводът на един уебсайт изисква инвестиции и е един от най-важните критерии за успешното развитие на Вашата дейност. Затова не трябва да се отнасяме към въпроса за локализацията лекомислено. Съгласете се, че за извършването на превода са необходими живи хора, които са способни да анализират Вашето съдържание и по възможно най-добрия начин да предадат смисъла му на другия език.

* Четвърто, помнете, че при превода често социокултурният фактор има сериозно влияние. Преди да излагате идеите си на всеослушание, проверете дали избраната стилистика и форма съответства на целевата култура. Анализирайте дали е необходимо да се придържате към официалния стил или можете да пресъздадете обстановка на доверително неформално общуване. Солидните компании, специализиращи се в професионалните преводи, ще извършат анализ на Вашия сайт и ще се консултират относно културните особености на езиковата адаптация. Това ще Ви помогне да модифицирате информацията в сайта си с цел правилното поднасяне на Вашите мисли и съображения на чуждестранните посетители.

* Пето, голяма част от компаниите, извършващи преводи на сайтове, ще започнат работа само, ако за локализацията са предоставени напълно готови, според тях, сайтове или материали. Обаче повечето уеб проекти подлежат на постоянни промени, както от информационна, така и от стилистична гледна точка. В такъв случай реномираните преводачески фирми ще Ви предложат поддръжка и след извършването на превода, която се състои от помощ при извършването на някои неголеми промени, разбира се срещу известно допълнително заплащане.

Локализацията на уеб сайта не може да се нарече рутинен вид преводаческа услуга. В извършването й има много нюанси и тънкости, а ако бъде избран неправилен подход за решаването на такъв вид задачи, провалът на сайта ще е неизбежен.

Съвестно претеглете всички за и против, оценете потенциалните дивиденти и приходи и вземете мъдро решение. Добре преведеният интернет сайт може да Ви служи дълго време.

Публикувано на 24.01.2011
Тествайте системата напълно безплатно за 15 дни! Безплатна регистрация